Obec Vysoká
ObecVysoká

Obec

Vysoká (okres Bruntál)

Obec Vysoká (německy Waissak) se nachází v okrese Bruntál, kraj Moravskoslezský. Ke dni 25. 3. 2010 zde žilo 351 obyvatel.

Poloha

Obec Vysoká sousedí na severu s Polskem (gmina Lubrza), na východě s Dívčím Hradem, na jihu s Liptaní a na západě s Jindřichovem. Od okresního města Bruntál je vzdálena 31,5 km a od krajského města Ostrava 69 km.

Geomorfologicky patří Vysoká k provincii Česká vysočina, subprovincii Krkonošsko-jesenické (Sudetské), oblasti Jesenické (Východosudetské) (geomorfologický celek Zlatohorská vrchovina, podcelek Jindřichovská pahorkatina). Nejvyšším bodem je kopec Stráž (494 m n. m.) nad Pitárnou na hranici s Liptaní, dále Velký kopec (452/451 m n. m.) rovněž nad Pitárnou a Vysoká (451/440 m n. m.) na katastru Bartultovic.

Území Vysoké patří do povodí Odry, resp. řeky Osoblahy, která obcí protéká ze západu na východ pod názvem Petrovický potok a v Pitárném z jihozápadu přijímá potok Mušlov a od soutoku s Mušlovem se již nazývá Osoblaha. Státní hranici v části Bartultovice tvoří Hraniční potok (se svým bezejmenným pravobřežním přítokem), který odtéká do Polska, kde se vlévá do říčky Prudník.

Území obce pokrývá z 63 % zemědělská půda (43,5 % orná půda, 17 % louky a pastviny), z 29,5 % les a z 6 % zastavěné a ostatní (např. průmyslové) plochy.

Členění obce

Části obce

 • Vysoká
 • Bartultovice
 • Pitárné

Katastrální území

 • Bartultovice
 • Pitárné
 • Vysoká ve Slezsku

Celková rozloha všech tří katastrů je 1.712 ha.

Název

 • Česky Vysoká, německy Waißak, Waissak, polsky Wysoka.
 • Česky Bartultovice (též "Žebrotice"), německy Bartelsdorf (1890 Batzdorf, též "Bettelsdorf"), polsky Bartultowice.
 • Česky Pitárné, německy Pittarn, též Bitárno (česky), Biettau (německy), Bietów (polsky) .

Historie

První písemná zmínka o těchto obcích se objevuje už roku 1267, v té době ještě netvořily celek, ale působily samostatně.

Vývoj počtu obyvatel

Počet obyvatel celé obce Vysoká podle sčítání nebo jiných úředních záznamů:

 

Rok / Počet obyvatel:

1869: 1973

1880: 2016

1890: 1793

1900: 1699

1910: 1573

1921: 1379

1930: 1253[p 1]

1950: 569

1961: 552

1970: 442

1980: 394

1991: 305

2001: 302[p 2]

 1.  z toho: 15 Čechoslováků, 1165 Němců; 1246 řím. kat., 6 evang., 1 bez vyzn.
 2.  z toho: 264 Čechů, Moravanů a Slezanů, 35 Slováků, 1 Polák; 105 řím. kat., 166 bez vyzn.

V celé obci Vysoká je evidováno 168 adres : 163 čísel popisných (trvalé objekty) a 5 čísel evidenčních (dočasné či rekreační objekty). Při sčítání lidu roku 2001 zde bylo napočteno 150 domů, z toho 81 trvale obydlených.

Počet obyvatel samotné Vysoké podle sčítání nebo jiných úředních záznamů:

 

Rok / Počet obyvatel

1869: 444

1880: 416

1890: 380

1900: 362

1910: 338

1921: 340

1930: 309[p 1]

1950: 196

1961: 159

1970: 143

1980: 194

1991: 160

2001: 160

 1.  z toho: 3 Čechoslováci, 295 Němců; 308 řím. kat., 1 evang.

V samotné Vysoké je evidováno 53 adres, vesměs čísla popisná. Při sčítání lidu roku 2001 zde bylo napočteno 47 domů, z toho 31 trvale obydlených.

Pitárné

Pitárné (německy Pittarn) je část obce Vysoká v Okresu Bruntál. Vzniklo jako samostatná obec v roce 1267 na soutoku potoku Mušlov a řeky Osoblahy a to s názvem Pittarn a původně sloužilo jako biskupské léno. V roce 1572 zde vznikla škola a v roce 1945 se obec stala částí kilometr vzdálené větší obce Vysoká. Pitárné je položeno do údolí a do rozmanité přírody tvořené z lesů, rybníků i polí. Nedaleko se nachází obec Liptaň, kde se nachází úzkorozchodná vlaková trať. Vlastní železniční stanici Pitárné nemá, dopravu zde zajišťuje Osoblažská dopravní společnost, s. r. o., která místní obyvatele rozváží do okolních větších obcí jako Osoblaha nebo Jindřichov, kde se nacházejí železniční stanice. Kromě úzkorozchodné tratě můžou turisté navštívit nedaleký Dívčí Hrad, který vznikl v roce 1267.

Historie

Historické prameny vesničky Pitárné se v mnoha ohledech rozbíhají.První spolehlivější zdroje pochází z roku 1763, kdy místní pradlena Gudrun Heike založila kroniku své rodné vsi. Podle těchto pramenů vesnice v minulosti měla vyhlídky na světlou budoucnost, což bylo dáno množstvím mlýnských stavení, které se tak staly nepostradatelným elementem ve zdejší agrikulturní infrastruktuře. Linie zámožných mlynářů, kteří zde měli neotřesitelné postavení co do významu srovnatelné se zdejšími duchovními, se táhne někdy až sedm generací. Na radě Hafer und Nehrung rozhodovali prakticky o veškerém dění v obci a starosta Pitárné tak byl víceméně jen formální postavou. Postavení tak dávalo moc, jež byla nezřídka zneužívána k osobnímu prospěchu. Doba blahobytu skončila koncem druhé světové války, kdy bylo německé obyvatelstvo násilně vyhnáno za hranice.Nutno podotknout, že průběh, jakým bylo německé obyvatelstvo vystěhováno, je dnes už pomalu zapomenutou poskvrnou vesničky, na kterou se nerado vzpomíná.

 

Vývoj počtu obyvatel

Počet obyvatel Pitárného podle sčítání nebo jiných úředních záznamů:

Rok / Počet obyvatel

1869: 920

1880: 957

1890: 898

1900: 814

1910: 755

1921: 648

1930: 585[p 1]

1950: 252

1961: 219

1970: 173

1980: 104

1991: 86

2001: 85

 1.  z toho: 1 Čechoslovák, 548 Němců; 583 řím. kat., 2 evang.

V Pitárném je evidováno 76 adres : 72 čísel popisných (trvalé objekty) a 4 čísla evidenční (dočasné či rekreační objekty). Při sčítání lidu roku 2001 zde bylo napočteno 69 domů, z toho 28 trvale obydlených.

Zajímavosti je téměř zapomenutá tradice, pamatována dnes snad už jen starousedlíky a to neuvádět prvorozené děti do celkového počtu obyvatel vesnice. Nadměrná úmrtnost těchto dětí dala vzniknout pověře o mrtvém mlynáři, který chodí vybírat svou daň. V publikacích zabývající se lidovou slovesností je tato bytost často mylně zaměňována s Erbenovou Polednicí. Nejasnou roli zde měl věk šesti let, o kterém se letmo zmiňuje kronika. Nutno říct, že důsledky tohoto počínání mají dosah do dnešních dnů, kdy uvedený počet obyvatel je jen přibližný-

Bartultovice

Bartultovice (německy Bartelsdorf) je malá vesnice, část obce Vysoká v okrese Bruntál. Nachází se asi 1,5 km na sever od Vysoké. Prochází zde silnice I/57.

Vývoj počtu obyvatel

Počet obyvatel Bartultovic podle sčítání nebo jiných úředních záznamů:

Rok / Počet obyvatel

1869: 609

1880: 643

1890: 515

1900: 523

1910: 480

1921: 391

1930: 359[p 1]

1950: 121

1961: 174

1970: 126

1980: 96

1991: 59

2001: 57

 1.  z toho: 11 Čechoslováků, 322 Němců; 355 řím. kat., 3 evang., 1 bez vyzn.

V Bartultovicích je evidováno 39 adres : 38 čísel popisných (trvalé objekty) a 1 číslo evidenční (dočasné či rekreační objekty). Při sčítání lidu roku 2001 zde bylo napočteno 34 domů, z toho 22 trvale obydlených.

Kultura, historické objekty, sport - Vysoká,Pitárné,Bartultovice

 • Kostel Navštívení Panny Marie z roku 1766
 • Kostel svatého Urbana postavený v roce 1767
 • Boží muka zhotovená v 18.století a zasvěcená sv. Floriánovi u domu čp.43
 • Bludný balvan a Radvanského kámen-náhrobní kámen z roku 1760
 • Kulturní dům Pitárné s hostincem
 • Společenský dům Bartultovice
 • Smírčí kříž zhotovený v době třicetileté války, mezi domy čp. 63 a 88
 • Historická zeď vedoucí okolo kostelních schodů
 • Dřevěná kaplička na půdě fary
 • Památník obětem 1. světové války na návsi
 • Fotbalové hřiště, multifunkční a worcoutové hřiště v Pitárné
 • Dětské hřiště ve Vysoké, Pitárné a Bartultovicích
 • Fitpark v Bartultovicích
 • Myslivecký spolek Lišák Vysoká
 • FK Vysoká - Pitárné

Základní občanskou vybavenost obcí tvoří: mateřská škola, hřiště, obchody, restaurační zařízení, knihovny, kulturní dům a společenský dům.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Bruntálsko

Logo MSK

Adresa:
Obecní úřad Vysoká

Vysoká 90
793 99 Vysoká
Tel.: 554 641 132

Starosta obce:
Radim Hranec

Místostarostka obce:
Lenka Budínská

Účetní:
Lenka Šrámková

Mapový portál

 

Mapový portál

ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Munipolis

Munipolis